• Diddordebau cyffredinaol ac arbenigol

  • Health and Safety

    

   IECHYD DIOGELWCH YN Y GWEITHLE

   Mae Lefel 2 yn rhoi gwybodaeth i ymgeiswyr am arferion sy’n hanfodol yn y gweithle. Mae hyn yn cynnwys y peryglon a risgiau sydd yn y gweithle ynghyd â’r ddeddfwriaeth berthnasol, ac mae’n sicrhau ymwybyddiaeth o ddulliau rheoli ymarferol a chost-effeithiol.

   Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan:

   https://www.sir-benfro.gov.uk/manylion-y-cwrs/hsworkpl

  • Photography Photography Cym