• Cylchlythyrau / Newsletters

    • I weld y wefan hon yn Gymraeg, defnyddiwch yr offeryn dewis iaith ar ochr dde uchaf y dudalen, wrth ochr y botwm oren ar gyfer Mewngofnodi (yr eicon glôb)

      To view this site in Welsh, please use the language selection tool at the top right of the page, next to the orange Log in button (the globe icon) 

    • Gweler isod y dolenni i gylchlythyr diweddaraf Sir Benfro yn Dysgu. Mae'r cylchlythyr ar gael yn y Gymraeg a Saesneg.

      Please find below links to the latest Learning Pembrokeshire newsletter. The newsletter is available in Welsh and English.